Registrácia projektov je spustená do 7.10.2020 (vrátane).

Registrovať projekt môžete kliknutím na Registrácia projektu.

Vzhľadom na opatrenia pred šírením COVID-19 formu realizácie celoslovenského finále zvažujeme a budeme o nej informovať na webovej stránke súťaže https://www.festivalvedy.sk/wp2/covid-19/ 

Celoštátne finále Festivalu vedy a techniky AMAVET sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku (9.-15.11.2020, o presnom termíne a forme budeme informovať).

Kraj

Dátum ukončenia registrácie

Dátum konania

Miesto

Nitriansky kraj

7.10.2020 (vrátane)

ONLINE 21.10.2020

 

Košický a Prešovský kraj

ONLINE 16.10.2020

 

Trenčiansky kraj

ONLINE 20.10.2020

 

Bratislavský a Trnavský kraj

ONLINE 22.10.2020

 

Žilinský kraj

ONLINE 21.10.2020

 

Banskobystrický kraj

ONLINE 20.10.2020