Registrácia je ukončená

Postupujúce projekty do celoštátneho kola obdržia ďalšie informácie do 24.10.2017.

Svoj projekt môžete prihlásiť v ďalšom ročníku súťaže. Spustenie registrácie plánujeme otvoriť v máji 2018.