Registrácia projektov je spustená do 6.10.2021 (vrátane).

Pokračovať na registráciu projektu môžete vpravo v menu alebo kliknutím sem Registrácia projektu.

Vzhľadom na opatrenia pred šírením COVID-19 formu realizácie krajských kôl súťaže prehodnocujeme s aktuálne platným COVID automatom.

K zmene formy podujatí (prezenčne/dištančne) budeme informovať e-mailom prihlásených žiakov, doprovod a na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk.

Celoštátne finále sa uskutoční v dňoch 11. - 12. novembra 2021 (o forme budeme informovať).

Kraj

Dátum ukončenia registrácie

Dátum konania

Miesto

Nitriansky kraj

6.10.2021 (vrátane)

15.10.2021 Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

Košický a Prešovský kraj

Pripravujeme  Košice

Trenčiansky kraj

15.10.2021 Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske

Bratislavský a Trnavský kraj

 21.10.2021 Zážitkové centrum vedy Aurelium,
Bojnická 3, Bratislava

Žilinský kraj

 21.10.2021 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1 (rektorát), Žilina

Banskobystrický kraj

 15.10.2021 Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica