Návratka sprievod

Návratku odosielajte iba raz, preto si údaje prosím skontrolujte.

Nárok na sprievod majú iba účastníci, ktorí do 07.11.2021 nedovŕšia 18 rokov. Sprevádzajúca osoba musí byť uvedená v tlačive "Súhlas zákonného zástupcu".

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Slúži len pre organizačné zabezpečenie ubytovania a stravy v hoteloch podľa platných nariadení ÚVZ a hygienických opatrení.
Invalid Input
Invalid Input