Účasť na krajskom kole súťaže je bezplatná.

Organizátor určuje výšku registračného poplatku pre celoštátne kolo súťaže. Informáciu o výške registračného poplatku obdržíte po postupe na celoštátne kolo.

Vstup do priestorov výstaviska Incheba, kde sa bude celoštátne kolo konať je spoplatnený (prebiehajú výstavy BIBLIOTÉKA, PEDAGOGIKA, MINERÁLY BRATISLAVA). Účastníci FVAT AMAVET získavajú vstupenku automaticky.